top of page

Säkerhetsrådgivning

Våra certifierade Säkerhetskonsulter arbetar med rådgivning och riskanalyser i olika säkerhetsfrågor.

De närmaste åren har det blivit vanligare att konsulter anlitas i både små och stora projekt och förändringar samt uppföljningar av effektiviteten i befintliga säkerhetssystem. Det gäller framför allt komplexa projekt där specialistkompetens är en viktig förutsättning. Då blir det ännu mer betydelsefullt att veta att man arbetar med en kompetent och pålitlig konsult.

MIANSEC är ett leverantörsoberoende konsultföretag som genom mångårig erfarenhet från säkerhetsbranschen kan hjälpa sina kunder att hitta optimala säkerhetslösningar till rätt kostnad. Våra säkerhetskonsulter och partners är specialister med lång erfarenhet av rådgivning inom sina områden. 

bottom of page