top of page
john-salvino-bqGBbLq_yfc-unsplash.jpg

Riskanalys

All systematisk riskhantering startar med en analys (riskanalys) som kan ha olika form och djup. Den enklaste formen av riskanalys genomförs som en erfarenhetsmässig grundad inventering av det vanligaste riskerna med hjälp av en checklista. Före analysen görs en avgränsning av analysområdet (byggnad, lokal, verksamhet), därefter förtecknas, bedöms och värderas sannolika risker inom respektive område. Analysen kan följa ett produktionsflöde eller börja med riskerna inom analysområdet och avslutas med påverkande externa risker (transporter, energi, teleservice). Analysmetoden erbjuder en metodik och underlättar därmed konsekvent genomförande och ordnad dokumentation av det granskningsarbete som analysen innebär.

Den enklaste formen av riskanalys genomförs som en erfarenhetsmässig grundad inventering av det vanligaste riskerna med hjälp av en checklista. Före analysen görs en avgränsning av analysområdet (byggnad, lokal, verksamhet), därefter förtecknas, bedöms och värderas sannolika risker inom respektive område. Analysen kan följa ett produktionsflöde eller börja med riskerna inom analysområdet och avslutas med påverkande externa risker (transporter, energi, teleservice). Analysmetoden erbjuder en metodik och underlättar därmed konsekvent genomförande och ordnad dokumentation av det granskningsarbete som analysen innebär.

Detaljerade riskanalyser är såväl tids- som arbetskrävande och ställer större krav på kompetens och tekniskt underlag än checklistor och andra mer översiktliga analysmetoder. För all riskanalysverksamhet är noggrann planering, rätt sammansättning av analysteamet samt en allsidig belysning av riskerna en förutsättning för ett bra resultat. riskhantering startar med en analys (riskanalys) som kan ha olika form och djup.

Risk i alla dess former är fortfarande en av de mest betydelsefulla frågorna någons verksamhet.

För att förstå hela spektra av risker kräver säkerhetsutövaren att förstå kundens verksamhet och hur det relaterar till verkligheten på marken och där efter ge rekommendationer i riskreducerande strategier.

bottom of page