top of page

Om oss

Vi har en stor erfarenhet inom säkerhetsrådgivning, och infrastruktur samt strategier för riskanalyser. Vi kan utforma en steg-för-steg, prisvärd strategi för dig, så du kan uppnå den optimala säkerheten för ditt företag. Ett säkerhetsarbete är många gånger en mycket omfattande och tidskrävande process. Många gånger kan säkerhetsarbetet verka kostsamt på många plan, till och med svårbegripligt.

MIANSEC är specialister på att finna de mest optimala, de mest kostnadseffektiva och säkraste lösningarna för just ditt företag. Låt oss ta hand om dina säkerhetsanalyser när det kommer till risker, hot, sårbarheter och kriser.

Vi välkomnar möjligheten att få ert förtroende och ge Er den bästa servicen vi har att erbjuda. MIANSEC tillhandahåller professionella säkerhetstjänster. När ert företag behöver hjälp med säkerhetsanalyser, riskanalyser, krishantering, specifika säkerhetsprojekt, sårbarhets- och hotbildsanalyser eller utveckla personalen i kunskaper inom säkerhet är vi det rätta företaget för era säkerhetsbehov.

Vi hjälper er även att effektivisera er befintliga säkerhet, men också höja säkerhetsnivån på ert företag. Vi hanterar även era krishanteringsproblem med media och information, internt som externt.

För ett säkrare företag behövs ett säkerhetstänk hos varje individ.

bottom of page