top of page

Oss

MIANSEC är specialister på att finna de mest optimala, de mest kostnadseffektiva och säkraste lösningarna för just ditt företag. Låt oss ta hand om dina säkerhetsanalyser när det kommer till risker, hot, brand, sårbarheter och kriser.

Vi välkomnar möjligheten att få ert förtroende och ge Er den bästa servicen vi har att erbjuda. MIANSEC tillhandahåller professionella säkerhetstjänster. När ert företag behöver hjälp med säkerhetsanalyser, riskanalyser, krishantering, specifika säkerhetsprojekt, sårbarhets- och hotbildsanalyser eller utveckla personalen i kunskaper inom säkerhet är vi det rätta företaget för era säkerhetsbehov. Vi har nyckeln.

bottom of page